E3 2006 Day One


back

DSC09880 DSC09882 DSC09883
 

 Warren meets Wii

 

 
 DSC09888 DSC09886 DSC09892
 

 

 

 
 DSC09895  DSC09894  DSC09896
 

 

 
DSC09900  DSC09901 DSC09902
 DSC09907  DSC09908  DSC09909
 DSC09904  DSC09905  DSC09906
 

 Wii makes people smile...

 

 
   DSC09911  
 

 ...and take photos!

 

 
DSC09912 DSC09923 DSC09924
 

 

 

 
DSC09926 DSC09927 DSC09928
 

 

 

 
  DSC09929  
 

 GH2 - now rockign bass and rhythm guitar...

 

 

 
 DSC09930 DSC09933  DSC09934
 

..and Will, rocking the galaxy.

 

 
DSC09935 DSC09937 DSC09940
 

 

 

 
DSC09947  DSC09950 DSC09948