Tokyo: Day One

September 2005

back
DSC07860 DSC07863 DSC07862
 

 

 
DSC07865 DSC07867 DSC07868
 

 

 
DSC07869 DSC07874 DSC07871
 

 

 
DSC07876 DSC07877 DSC07878
 

Skewers at our favorite yakitori place near the Ginza   
DSC07881 DSC07883 DSC07885
 

 

 
 DSC07892 DSC07886 DSC07893
 

 

 
DSC07899  DSC07910  DSC07896
 

Tokyo city girl feet = mangled by high heels.  

 
DSC07905 DSC07907 DSC07904
 

 

 
DSC07920 DSC07917 DSC07923
 

 

 
 DSC07929  DSC07925  DSC07932
 

 

 
 DSC07935 DSC07934  DSC07937
 

 

 
 DSC07941  DSC07938 DSC07942
 Doug in his former life as a jaded rock star